Portada | Español | English
Foto capçalera
Títol
Concursos i licitacions

24/07/2013

Lliurament dels Premis d´Habitatge Social de Catalunya 2012

Foto notícia
Sis premis i dues mencions repartits en sis modalitats: sis modalitats: habitatge de nova construcció, actuació integrada, intervencions en rehabilitació, investigació i difusió, i oficina local d’habitatge distingeixen les millors actuacions i serveis e

Els Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012 s’han atorgat aquest vespre en una gala celebrada a l’Hotel City Park de Sant Just Desvern. Un acte presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, que a més actuava com a President honorífic del Jurat dels Premis d’aquesta edició, i per l’Alcalde de Sant Just Desvern, Sr. Josep Perpinyà i Palau. Un acte de lliurament que s’acompanyava de la projecció de totes les candidatures participants en aquesta edició dels Premis.

El Jurat ha emès el seu veredicte per a les cinc de les sis modalitats convocades: habitatge de nova construcció, actuació integrada, investigació i difusió, i oficina local d’habitatge. I ha estimat deixar deserta la modalitat intervencions en rehabilitació en habitatge rehabilitat que ha quedat deserta. Als premis han pogut optar totes les actuacions finalitzades a Catalunya entre l’1 de setembre de 2009 i el 31 d’agost de 2012.

El guardó de millor actuació en habitatge d’obra nova per a l’edifici de 80 habitatges de protecció oficial a Salou.

De la promoció de Foment Immobiliari Assequible / Fundació Obra Social, amb vuitanta habitatges i aparcament és un projecte de l’arquitecte Antoni Gironés que es planteja com una trama urbanitzada que s’imposa als traçats agrícoles preexistents.

D’aquesta obra el Jurat ha valorat de forma especial l’harmonia del conjunt i l’equilibri entre els espais comuns i els privats, amb una molt treballada distribució dels habitatges, que permet als seus usuaris el millor aprofitament.

El Jurat ha volgut destacar, també, la intel·ligent implantació del conjunt en el territori que permet una solució pel soterrani, que queda a mig camí entre l’aparcament i l’espai públic. I ha destacat que és un projecte sostenible e innovador, que aprofita tots els recursos disponibles, tant de materials per als que inventa nous usos, com per la perfecta incorporació de la vegetació al conjunt dissenyat, tot aprofitant les condicions i el clima de la zona.

Es valora, especialment, la façana endreçada, que manté l’ordre del conjunt, tot i permetre una intervenció individualitzada dels usuaris en les seves terrasses.

Premi “ex aequo” per a dues de les actuacions integrades més ben representades: Rehabilitació de 27 edificis (2008-2012) dins del Projecte Integral La Romànica de Barberà del Vallès i l’Actuació de Renovació Urbana del Sector Via Sant Ignasi de Manresa.

El Jurat, vist la qualitat de les candidatures presentades concedir un premi premis “ex aequo” a dues de les propostes presentades en la modalitat d’Actuacions Integrades. Una categoria que vol distingir les actuacions residencials on s’hagi aconseguit conjugar l’esforç i la participació de diferents actors, des d’una perspectiva integral, incidint en problemàtiques de grups socials i també de barris.

Per una banda, el Jurat ha atorgat premi “ex aequo” a l’Ajuntament de Barberà del Vallès per la Rehabilitació de 27 edificis (2008-2012)- Projecte Integral Pla de Barris La Romànica, tot destacant el treball conjunt de diverses àrees municipals, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat, que ha impulsat una gestió més que destacable, que ha permés –un cop aprovada una ordenança específica per a la concessió d’ajuts- la rehabilitació integral de 27 edificis d’habitatges, amb un impacte important en el conjunt del barri.

El Jurat ha atorgat, també, premi “ex aequo” a l’Actuació de Renovació Urbana del Sector Via Sant Ignasi de Manresa, que ha presentat Foment de Rehabilitació Urbana de Manresa, i en la que hi han treballat els equips i arquitectes següents: Ros – Sutrias & Associats S.L., Pich – Aguilera Equip d’Arquitectura, Lola Domènech, Antonio Montes i Robert Brufau. Projecte del que ha valorat especialment la formalització d’un sistema d’espais públics, eixamplant carrers, repensant les places, reurbanitzant l’eix vertebrador del barri, i també creant nous recorreguts amb la construcció d’una passarel·la que connecta parts del barri, fins ara de difícil interrelació. Així com la creació de nous edificis d’habitatges acuradament integrats en el conjunt i un nou aparcament per donar resposta a la demanda existent.

El Premi per al planejament i urbanisme ha estat per al Pla Parcial Residencial Santa Coloma de Cervelló / Sant Boi de Llobregat promogut per l’Institut Català del Sòl.

El Jurat del ha estimat oportú atorgar el Premi al planejament i ubanisme al Pla Parcial Residencial Santa Coloma de Cervellò/ Sant Boi de Llobregat, promogut per l’Incasòl i dissenyat pels l’equip d’arquitectes Serra- Vives- Cartagena. D’aquest planejament s’ha valorat positivament la resolució acurada i a una escala molt continguda de l’espai intersticial entre dos torrents i dos municipis, que desprès de moltes iniciatives frustrades va derivar cap a l’ús residencial.

Especialment destaca el vial de cornisa que aquest Pla estableix entre els dos municipis i l’ordenació de l’espai amb dos tipus d’espais residencials: el carrer convencional en les zones més denses, i l’ordenació d’espais públics menors associats a tipologies de baixa I4

densitat. Tot plegat amb una sensibilitat que permet enllaçar de manera ordenada la Colònia Güell, amb la via de cornisa i el nou teixit residencial.

Terrassa rep el Premi a l’Oficina Local d’Habitatge que distingeix l’eficiència i la innovació que facilita les tasques relacionades amb l’habitatge a la ciutadania.

El Jurat ha atorgat el premi a l’Oficina Local de Terrassa que sota la direcció de la Societat Municipal d’Habitatges de Terrassa SA, va ser promoguda pel seu Ajuntament. Per atorgar el Premi s’ha valorat especialent la compactació i el rendiment dels serveis de mediació d’habitatge de lloguer social, de concessió de cèdules d’habitabilitat, d’ajuts al pagament del lloguer, de tramitació de la renda bàsica d’emancipació, dels ajuts a la rehabilitació, de la tramitació dels TEDIs i del registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial, amb un equip proporcionat i cohesionat, que presta un servei eficaç i ben valorat en el marc del municipi.

La Diputació de Barcelona guardona amb el Premi a la investigació i difusió pel treball “Governs Locals i Polítiques d’Habitatge” presentat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats.

El Jurat ha estimat oportú atorgar el Premi a la investigació i difusió al treball presentat amb el títol de Governs Locals i Polítiques d’Habitatge, presentat per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, que consta d’un seguit de documents estratègics de suport per ajudar a prendre decisions en les polítiques d’habitatge, dels que en destaquen, molt especialment, la metodologia emprada recollint dades inicialment, convocant grups de treball i el debat amb experiències diverses, per a finalitzar amb una fase de contrast i prospectiva. El Jurat ha volgut emfatitzar i destacar la rigorositat i utilitat d’aquest treball.

Dues mencions complementen la difícil decisió d’atorgar el Premi a la millor actuació en habitatge d’obra nova.

La qualitat de les cinquanta-tres propostes presentades en aquesta modalitat ha fet molt difícil l’elecció dels projectes guanyadors. En aquest sentit, el Jurat ha pres la decisió, després de diverses reunions en què ha examinat el conjunt de candidatures, i un cop seleccionats els dotze projectes finalistes en la modalitat d’habitatge de nova construcció, ha decidit atorgar a més dels guardons dues mencions per a les propostes més destacades en aspectes d’eficiència energètica i innovació, a part de la proposta guanyadora en aquesta modalitat.

Aquest ha estat el premi més debatut entre els membres del Jurat, tant pel nombre de candidatures presentades, com per la qualitat de les mateixes. A part de la proposta premiada i les mencions, el Jurat ha volgut destacar dues promocions, que malgrat finalment no han obtingut el premi al que aspiraven mereixen el seu reconeixement. Per una banda els 33 habitatges al Sector Mas Pasqual de Begues, dels Arquitectes Marc Folch i Maria Pilar Calderón, promoguts per l’IMPSOL, dels que s’ha valorat molt especialment la seva contenció, mesura, senzillesa i austeritat. La resolució de l’aparcament i dels murs de contenció de les plantes baixes, demostren com resoldre de manera senzilla els problemes més complicats. D’altre banda, la promoció 287 Habitatges del Parc dels Pinetons de Ripollet, dels arquitectes Pascual/Ausió, promoguts per l’IMPSOL, ha estat destacada pel Jurat per haver resolt magníficament l’encaix de la promoció en el territori, fent una proposta alternativa i imaginativa al planejament prèviament vigent que proposava una ordenació clàssica en dues illes alineades a vial, amb profunditats estàndards.

Menció a la innovació als habitatges universitaris del campus de l’Escola Tècnica Superior del Vallès (ETSAV), situada a Sant Cugat del Vallès.

S’ha atorgat una Menció a la Innovació als Habitatges Universitaris en el campus de la ETSAV a Sant Cugat del Vallès, dels equips d’arquitectura Data Arquitectura i Enginyeria SLP i HArquitectures Àrea Productiva SLP; promogut per la UTE UPC-COMPACT HABIT-CONSTRUCTORA D’HARO. Amb aquest reconeixement el Jurat ha destacat especialment que es tracta d’un exercici ben resolt de construcció industrialitzada, perfectament adaptada al territori, eficient energèticament, amb gran flexibilitat interior i construïda al voltant d’un espai comú a compartir per tots els residents.

Menció a la l’eficiència energètica a l’edifici Alexandra de Sabadell, promogut per Vimusa.

Ecomplex Alexandra de 168 habitatges de lloguer HPO, Dotacional Públic i Equipaments Socials dels arquitectes Ricard Perich, Rafael Gàlvez i Eduard Freixas, promogut per VIMUSA en la Ciutat de Sabadell, ha rebut la Menció a l’Eficiència Energètica que destaca la seva climatització per geotèrmia, amb un sistema centralitzat i de gestió de simultaneïtats de les diferents parts del complex, que els hi ha permès ajustar el dimensionat i el cost, obtenint alhora la qualificació energètica A.

Desert el Premi a la millor actuació en habitatge rehabilitat

Tot i la importància de la rehabilitació en l’actual context i com aquesta contribueix a fer ciutat, i valorant molt positivament la participació dels promotors en aquesta modalitat dels Premis d’Habitatge Social, un cop examinades les candidatures presentades, el Jurat decideix per unanimitat declarar el premi desert en aquesta categoria, donat que les obres que bàsicament han despertat el seu interès en aquest apartat, s’han derivat majorment cap a les propostes presentades al Premi de Actuacions Integrades.

Amb tot i això, AVS CATALUNYA conscient de la importància de la rehabilitació per a millor la qualitat de les nostres ciutats i dels ciutadans, encoratja a la presentació de noves propostes en les properes edicions dels Premis.

La filosofia dels Premis

Amb la convocatòria dels Premis d’Habitatge Social de Catalunya 2012, AVS Catalunya vol reconèixer públicament l’esforç de promotors, cooperatives, fundacions, agents i sectors que treballen per fer de les polítiques d’habitatge públic un model de qualitat en tots els sentits.

Atorgats a través de sis modalitats: sis modalitats: habitatge de nova construcció, actuació integrada, intervencions en rehabilitació, investigació i difusió, i oficina local d’habitatge els Premis volen distingir les actuacions i serveis més destacats que s’han realitzat a Catalunya en el camp de l’habitatge social. Per a la seva adjudicació es té en compte a més del treball realitzat, el valor afegit que incorpora cadascuna de les 68 candidatures participants en les diferents modalitats. Així, el compromís, la qualitat, la innovació, la racionalitat de costos i projectes, la cultura de servei i la responsabilitat amb les ciutats i el medi ambient, són les peces clau per al seu atorgament.

L’esperit és que els Premis siguin l’excusa per a contribuir a la difusió del treball i les iniciatives que molts promotors duen a terme cada dia amb compromís i rigor, apostant perquè l’habitatge públic sigui un referent de qualitat. L’habitatge social és i ha de ser un model a seguir i els Premis d’Habitatge Social de Catalunya ho volen deixar palès, a través del reconeixement a les actuacions que, en el ampli camp de l’habitatge públic, han contribuït a fomentar la cohesió social, a millorar el teixit urbà, en definitiva, a fer ciutat.

< Tornar